Döküm

http://www.dokum.biz/

Eser elementler ve dokum (Kitaplar)

Eser elementler ve dokum !

Bu kitapda gercekten eser elementlerin, pik, sfero ve temper dokumlerde etkilerini anlatiyor.

Tabii, elementlerin zehirleyici alt sinir veya ust sinirlarida bulabilirsiniz.
Antimon (Sb) :

Genelde kazayla bakırdan gelebilir. Bazı pik dökümlerde bulunabilir. 10 ppm ile 90 ppm arasında. Bazen Sb (antimon), çinkolanmış saçlardan gelebilir. Perlit yapısının oluşmasını sağlar. Perlitsel bir etkisi vardır. Grafit yapraklarını, pik dökümde kısaltıp kalınlaştırıyor. Fakat çekme dayanımını düşürüyor. Ve esnemede, şok darbede %20-50 arasında düşüş vardır. %0.05 seviyesinde çok büyük perliti stabilize ediyor. Perlite stabilizatör olarak kullanılabiliyor. Sn’ ın 2 katı kadar etkisi vardır. D grafiti olduğunda dahi kalayın ferriti kaybetmesinde kalaydan 2 kat etkilidir. %0.1’ e kadar karbür yapısı oluşmuyor. 10-90 ppm arasında çilin çok büyük artmasına neden oluyor. %0.2 seviyesine geldiğinde primer karbürlere neden olur. %0.1 seviyesine kadar mekanik özelliklerinde artış var, fakat sonra düşürür. Poroziteye %0.035’ ten sonra neden olur. Sfero dökümlerde, 100-500 ppm arasında sferoyu bozar. Tehlike seviyesi Ce %0.004 olursa ya da %0.022 Sb ve %0.028 Ce ile etkisi tamamen iptal olur. Ce, Sb düşmanıdır. Sb görüldüğü zaman, sfero bozmasında dikkat edilmesi gerekiyor. Bir araştırmacının yaptığı deneylerin sonucunda, 20 mm sfero bir numune için %0.037 Sb’ na kadar kürelerin %35’ i görülebiliyor. Fakat %0.047’ ye geldiği zaman küre görülmez. Bir başka araştırmacının yaptığı deneylerin sonucunda, 50 ppm’ de sferolar güzelce görülebiliyor. 100-200 mm küplerin içinde bile faydası olduğu görülüyor. Kalın parçalarda az miktarda Sb olmasının çok büyük faydası vardır. 50 ppm’ den sonra risk başlıyor. Bir başka araştırmacının yaptığı deneylerin sonucunda, sfero bozma seviyesinin biraz üstünde kabaca %0.05 yengeç şeklinde grafitlerin hücre sınırlarında görülmesine neden olur. Bir başka araştırmacının yaptığı deneylerin sonucunda, 20-50 ppm arasında Antimon (Sb), chunky grafitin oluşmaması için, özellikle büyük parçalarda şarttır. Özellikle aşı ile metalin içine girdiği zaman çok faydası vardır. Özellikle temiz dökümlerde, sorel piki gibi dökümlerde uygulaması daha sağlıklıdır. Fakat kurşun ya da bizmut gibi eser elementler olursa, antimonun olumlu etkisini tamamen bozabilir. Ce, Sb ile reaksiyona girmeden kurşun ve bizmut ile reaksiyona girer ve chunky grafiti engelleyecek olan antimon ile reaksiyona girebilecek yeteri kadar Ce kalmaz. Eğer Sb çok ise %0.05 seviyesinde ise eser elementlerden oluşan mish metalden 10-20-30 ppm seviyesinde ilaveyle ters etkisi engellenir. 100 ppm nish metal eklendiğinde, Sb’ nun çok olduğunda tüm zarar verici etkisi ortadan kalkar. Bunu Ti, Bi ve Pb için de geçerlidir. Bir araştırmacının yaptığı deneylerin sonucunda, kalın parçalarda %0.02 Sb ilave ederek sferonun bozulmasına, patlamasına engel olur. Bunun faydalı etkisini anlamak için Mg3Sb2 oluşumu oluşuyor ve sfero patlamasını engellemek için Ce seviyesi %0.01-%0.05 arasında olursa Sb’ dan gelen zararlı etkiler ortadan kaybolur.

http://www.etif.fr